Laga mat på stormkök

Sollentuna lottakår - Svenska lottakåren

Ett kvinnligt nätverk som arbetar för att stärka kvinnor och verkar för ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig.

Vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig militärt eller civilt för att göra en insats i samhället.

Vi har civila och militära utbildningar samt föreläsningar och aktiviteter både för medlemmar och allmänheten.


***

Krisberedskapslåda
Brandsläckning
HLR - Hjärt- lungräddning

FRG Sollentuna – Frivilliga Resursgruppen

Vill du göra en insats för samhället? Hjälpa till vid kriser och vara volontär när du behövs som mest? Då kan FRG vara något för dig!


FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är en del av kommunens krisberedskap. FRG består av frivilliga personer som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med evakueringar, information, administration, andra praktiska uppgifter och medmänskligt stöd till drabbade.


FRG Sollentuna består av ett stort antal frivilliga – kvinnor och män, äldre och yngre, infödda sollentunabor och nyinflyttade. Just mångfalden hos våra medlemmar är vår styrka. Varje medlem i FRG Sollentuna har sin berättelse och sina skäl till att de engagerar sig. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår.

https://youtu.be/CtzUFkXb4jc

***

FAK - Frivilliga Automobilkåren

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla mäns och kvinnors förmåga att köra och hantera tunga fordon samt att  förbereda förarna på att stå till förfogande vid svåra påfrestningar i samhället. Vi utbildar egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.
FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för den tunga trafiken i en krissituation. Hos oss får du ett brett kontaktnät och samverkan med andra organisationer, myndigheter och företag. I våra avtal finns behov av många andra kompetenser förutom framförande av fordon. Vi utbildar även till dessa och medlemmarnas egna förvärvade kompetenser tas med vid ansökan.

***

FRO - Frivilliga Radioorganisationen

Vi bemannar totalförsvaret med utbildad personal inom radiokommunikation, signalskydd och cybersäkerhet.


FRO är en frivillig försvarsorganisation för Dig som är intresserad av radio- och datakommunikation. 
Utan fungerande kommunikation är det svårt att leda en insats eller övning. I FRO finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap.
Föreningsverksamheten är mycket livlig, oftast som regelbundna träffar med avancerad utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda förbunden hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även bra och eftertraktad ungdomsutbildning, som utvecklar och förbereder ungdomarna för vuxenlivet.
FRO har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t ex vid större olyckor, skogsbränder, eftersök mm. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade.

***

Hv/HBR

Genom utbildning stärker vi individens och samhällets förmåga att hantera civila och militära kriser.

Försvarsutbildarna har ett omfattande kursutbud inom försvar och krisberedskap som du kan ta del av.

Vi rekryterar och utbildar dig som är intresserad av en specialistbefattning inom Hemvärnet (tex sjukvårdare, CBRN-personal samt specialister inom kommunikation, hälsoskydd eller farliga ämnen).


HBR (Hemvärnsbefälets Riksförbund) är en del av Försvarsutbildarna som fokuserar  på vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och personal för krishantering.

***

Sollentuna Sportdykarklubb

Sollentuna sportdykarklubb är en klubb med anor, vi fyllde nyligen 50 år, och är Stockholms största dykklubb.

Vi fokuserar på att erbjuda säker utbildning både för apparatdykning samt fridykning.

Vår filosofi är att tid i vattnet och engagerade och erfarna instruktörer leder till säkra kunniga dykare som också fortsätter med dykning efter avslutat kurs

Vi har en egen kompressor från vilken våra medlemmar kan fylla luft gratis. Luftfyllning sker inte enligt fast schema utan efter överenskommelse. Enklaste sättet är att fråga om fyllning i vår Facebookgrupp.

***